Menu
menu

Begeleiding van het stimuleren van een wooncyclus in dorpen in Weststellingwerf / Opdrachtgever: VKD – Vereniging Kleine Dorpen, Gemeente Weststellingwerf / Subsidie: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie / Team: Laurens Boodt Architect, Elisabeth Boersma van planB / Plaats: Weststellingwerf / Jaar: 2016-heden…

Meer informatie: Elisabeth Boersma, plan B – mijnomgevingsvisie.nlStellingwerf.nl – Weststellingwerf.nl

In Weststellingwerf is een mis-match tussen de vraag en aanbod. Het aanbod bestaat uit grote, kostbare woningen van ouderen. Ouderen die op hun beurt het dorp hebben verlaten vanwege een zorgbehoefte, terwijl zij liever in hun dorp zouden willen blijven wonen. Opvallend is echter dat er toch een woonvraag in Friesland bestaat, van jongeren en gezinnen, die geen (betaalbare / passende) woning kunnen vinden. Door de ontgroening en vergrijzing ontstaat een statische woonsituatie met krimp tot gevolg. Wij willen proberen deze statische situatie om te buigen naar een wooncyclus met voldoende doorstroming, waardoor er een gemeenschap kan ontstaan.

Ouderen in een groot en ‘duur’ huis en jongere (gezinnen) zoeken woning.

Huidige situatie: Statische wooncyclus.

De wens: Dynamische wooncyclus. Passende en betaalbare woonruimten voor bestaande en nieuwe inwoners, waardoor een gezonde en dynamische wooncyclus (met doorstroom) kan ontstaan, voor alle leeftijden van jong tot oud.

Leave a reply