Menu
menu

Toekomstbeeld Den Bosch (meer info) / Ontwerp: Laurens Boodt, i.s.m. BOOM Landscape, XVW architectuur, Juurlink [+] Geluk, Broed, The Weather Makers, De Waarden Makers / Opdrachtgever: BPD / Jaar: 2019

Begeleiding van het stimuleren van een wooncyclus in dorpen in Weststellingwerf / Opdrachtgever: VKD – Vereniging Kleine Dorpen, Gemeente Weststellingwerf / Subsidie: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie / Team: Laurens Boodt Architect, Elisabeth Boersma van planB / Plaats: Weststellingwerf / Jaar: 2016-heden…

Meer informatie: Elisabeth Boersma, plan B – mijnomgevingsvisie.nlStellingwerf.nl – Weststellingwerf.nl

In Weststellingwerf is een mis-match tussen de vraag en aanbod. Het aanbod bestaat uit grote, kostbare woningen van ouderen. Ouderen die op hun beurt het dorp hebben verlaten vanwege een zorgbehoefte, terwijl zij liever in hun dorp zouden willen blijven wonen. Opvallend is echter dat er toch een woonvraag in Friesland bestaat, van jongeren en gezinnen, die geen (betaalbare / passende) woning kunnen vinden. Door de ontgroening en vergrijzing ontstaat een statische woonsituatie met krimp tot gevolg. Wij willen proberen deze statische situatie om te buigen naar een wooncyclus met voldoende doorstroming, waardoor er een gemeenschap kan ontstaan.

Ouderen in een groot en ‘duur’ huis en jongere (gezinnen) zoeken woning.

Huidige situatie: Statische wooncyclus.

De wens: Dynamische wooncyclus. Passende en betaalbare woonruimten voor bestaande en nieuwe inwoners, waardoor een gezonde en dynamische wooncyclus (met doorstroom) kan ontstaan, voor alle leeftijden van jong tot oud.

Onderzoek naar het aanhaken van zwermen om bestaande sociale, ruimtelijke en economische netwerken te versterken / Uitschrijver competitie: A Home away from Home, Atelier Rijksbouwmeester, COA / Team: Laurens Boodt, elisabeth boersma van planB / Plaats: Nederland / Jaar: 2016

Laurens_Boodt_Zwerm-on_02

Aangehaakte functies (zoals gezamenlijke oven, werkruimte, moskee, theater, zorgpost, badhuis, slaapkamer, badkamer, etc…) aan leegstaand vastgoed, zodat bestaande gebouwen weer gebruikt kunnen worden.

‘Catalogus van benodigdheden’ voor het letterlijk aanhaken van functies aan bestaand vastgoed, om bestaande sociale, ruimtelijke en economische netwerken te versterken door een plek te bieden voor ouderen, studenten, vluchtelingen, ambachtslieden, etc…

Verbeelding van de mogelijke ontwikkelingen langs de Crooswijksebocht / Opdrachtgever-initiatief: Stichting Plezierrivier De Rotte, Gemeente Rotterdam, Woonstad / Team: Laurens Boodt / Plaats: Rotterdam / Jaar: 2016

Aanlegsteiger begraafplaats Crooswijk …

… natuurspeelplaats, theehuis, grasterras, zwemrivier …

… aanlegsteiger, winkels, bedrijfsruimtes,fietsenverhuur, café’s, schoorsteen als landmark.

Overzicht van de interventies die vanuit De Rotte de wijk ingaan.

Toekomstvisie voor de gemeente Weststellingwerf / Opdrachtgever: Gemeente Weststellingwerf, Architectuur Lokaal / Team: Laurens Boodt, elisabeth boersma van planB, Daan Mulders, Martijn Pater / Plaats: Weststellingwerf / Jaar: 2015

De wereld is een orkaan, waarin Weststellingwerf het oog is, voor rust & ruimte

Rand: Stimuleren van toerisme / Middengebied: Primaire levensbehoefte / Centrum: Wolvega als ondersteunende rol

Rand: Ontwikkeling stimuleren van toerisme i.s.m. aangrenzende activiteiten en landschap

Binnengebied: Behoud basisvoorzieningen – grensoverschrijdende samenwerkende dorpen

Kans voor starters om in een (collectieve) klusboerderij te wonen

Milkyway festival: Ervaren van melk, sterren en stilte

Links: Ambities voor de Omgevingsvisie van Weststellingwerf of Milkyway festival is echt iets voor Weststellingwerf

Transformatie van een winkelstrip en de openbare ruimte in een naoorlogse woonwijk / Opdrachtgever: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Team: Laurens Boodt & Bart-Jan Polman / Plaats: Mariahoeve, Den Haag / Jaar: 2014

Laurens_Boodt_Stad_in_de_Wijk_02

Koppeling van werken & wonen waardoor de winkelstrip weer een verbinding met de wijk krijgt

Laurens_Boodt_Stad_in_de_Wijk_01

Tijdslijn van een naoorlogse woonwijk, door veranderende mobiliteit, werken, wonen en recreatie