Menu
menu

Ontwerp van een gezondheidscentrum voor een fysiotherapeut, huisarts en tandarts / Opdrachtgever: Maatschap van fysiotherapeut, tandarts en huisartsen / Team: Laurens Boodt & Bart-Jan Polman (Studio Polman/Boodt) en Beltman architecten / Plaats: UT Twente, Enschede / Jaar: 2008

Laurens_Boodt_Bart-Jan_Polman_gezondheidscentrum_01

Plattegronden begane grond en eerste verdieping

Laurens_Boodt_Bart-Jan_Polman_gezondheidscentrum_03

Wachtkamer die binnen en buiten te gebruiken is

Laurens_Boodt_Bart-Jan_Polman_gezondheidscentrum_02

Gevel aanzicht

Laurens Boodt is een architect gevestigd in Rotterdam, die ontwerpen en strategieën maakt voor binnen- en buitenruimte. Dit komt tot uiting in projecten waarbij herontwikkeling, transformatie en nieuwbouw van gebouwen en openbare ruimte met elkaar kunnen meegroeien, door het (her)aansluiten van functies bij de behoeftes in de maatschappij. Door het koppelen van binnenruimtes, (privé)buitenruimtes en openbare ruimte ontstaan er ontmoetingen voor een levendige gemeenschap.

Voorafgaand aan het zich vestigen als zelfstandig architect in Rotterdam, heeft Laurens gewerkt bij Artgineering, als projectleider van verschillende regionale visies, stadsvernieuwingen, parken, straten en pleinen. Ook heeft hij gewerkt aan de publicaties Cycle Infrastructure en Brussel [her]verovert haar buitenruimte.

Daarnaast geeft Laurens les aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst en de Hogeschool Rotterdam.

 

Selectie van projecten Laurens Boodt Architect:

2017

BABEL Lloydpier / Rotterdam / Uitwerking plan / Opdrachtgever: AM / Team: Laurens Boodt Architect, AM, BAM, Bartels, Peutz / Woongebouw met een straat rondom 22 tweelaagse stadsappartementen, geinspireerd op het schilderij de Toren van Babel.

Ruilverwoning / Weststellingwerf / Ruimtelijke begeleiding / Opdrachtgever: Vereniging Kleine Dorpen, Gemeente Weststellingwerf / Team: Laurens Boodt Architect, Elisabeth Boersma van planB / Onderzoek en begeleiding van een wooncyclus: van statische naar dynamische woonruimten ten behoeve van vitale dorpen en gemeenten.

Pompe van Meerdervoortstraat 2 – 4 (Gerealiseerd) / Voorburg / Opdrachtgever: D.I.O.G. BV / Transformatie en herinrichting van twee woningen.

Andaluce / Rotterdam / Opdrachtgever: Andaluce / Uitbreiding en herinrichting van een viswinkel in Rotterdam West.

Woonlab010 inventarisatie / Rotterdam / Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam / Onderzoek naar de mogelijkheden van de transformatie van 10 bedrijfsruimtes naar woningen verdeeld over verschillende wijken in Rotterdam.

Salima (Gerealiseerd) / Rotterdam / Definitief ontwerp en bouwbegeleiding / Opdrachtgever: Salima / Ontwerp voor de herinrichting en uitbreiding van een slagerij en groentewinkel aan het Mathenesserplein.

BOG Transformatie: van der Sluysstraat / Rotterdam / Definitief Ontwerp / Opdrachtgever: Havensteder / Transformatie van 2 kleine bedrijfsruimtes naar 5 woningen in Rotterdam, om de leegstaande ruimtes een (woon) functie te geven, voor een leefbare straat, door o.a. sociale controle.

2016

BOG Transformatie: Bospolder-Tussendijken en Motorstraat (Uitvoering)/ Rotterdam / Definitief Ontwerp en bouwbegeleiding / Opdrachtgever: Havensteder / Transformatie van kleine bedrijfsruimtes naar woningen, in verschillende woonwijken van Rotterdam.

Ruilverwoning / Weststellingwerf / Ruimtelijke begeleiding / Opdrachtgever: Vereniging Kleine Dorpen, Gemeente Weststellingwerf / Team: Laurens Boodt Architect, Elisabeth Boersma van planB / Onderzoek en begeleiding van een wooncyclus: van statische naar dynamische woonruimten ten behoeve van vitale dorpen en gemeenten.

Rotterdamse toren van Babel / Rotterdam / Prijsvraag ontwerp (eerste prijs) / Team: Laurens Boodt Architect, AM, Bartels / Uitschrijver competitie: Gemeente Rotterdam, Architectuur Lokaal / Ontwerp van een woongebouw voor gezinswoningen langs een woonstraat.

Bellevoysstraat Nieuwe Straat Ruimte / Rotterdam / Ontwerpend onderzoek / Opdrachtgever: Woonstad / Kansen voor transformatie van bedrijfs-, opslag- en opbergruimte naar woningen van de begane grond aan de Bellevoysstraat (nr.3-55) in combinatie met de straatruimte en de achterliggende tuinen.

Beukelsdijk 3 (Gerealiseerd) / Rotterdam / Definitief ontwerp / Opdrachtgever: D.I.O.G. BV / Transformatie van horeca naar woningen in de plint.

Atelier Omgevingsvisie Fryslân / Friesland / Ontwerpend onderzoek / Team: Architectuur Lokaal, Laurens Boodt, Abel Coenen, Michiel Van Driessche, Katherine VanHoose, Emma van Helden, Geerte Baars, Imke van Leuken, Sandor Walinga, Eric Frijters (FABRIC.), Sandra van Assen (Sandra van Assen Stedenbouw) / Opdrachtgever: Provincie Friesland, Architectuur Lokaal / Verbeelding van een mogelijke toekomst voor Friesland n.a.v. de Omgevingsvisie van de provincie Friesland / Link resultaat.

Zwerm’on / Nederland / Competitie / Team: Laurens Boodt Architect, Elisabeth Boersma van planB  / Uitschrijver competitie: A Home away from Home, Atelier Rijksbouwmeester, COA / Onderzoek naar het aanhaken van zwermen om bestaande sociale, ruimtelijke en economische netwerken te versterken.

Crooswijksebocht / Rotterdam / Schetsontwerp / Opdrachtgever-initiatief: Stichting Plezierrivier De Rotte, Gemeente Rotterdam, Woonstad / Verbeelding van de mogelijke ontwikkelingen langs de Crooswijksebocht.

2015

Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf / Weststellingwerf / Ontwerpend onderzoek / Opdrachtgever: Gemeente Weststellingwerf, Architectuur Lokaal / Ontwikkeling van een regionale toekomstvisie voor een agrarische gemeente.

Nieuwe Straat Ruimte / Rotterdam / Ontwerpend onderzoek / Eigen Initiatief / Studie naar hoe kleine opslag-, winkel- en kantoorruimtes de straat levendiger kunnen maken door een ander gebruik.

De schoorsteen van Helmond / Helmond / Voorstel voor interventie / Ontwerp van een schoorsteentrap voor het Havenpark.

De Woonterp / Streefkerk / Competitie / Ontwerp van collectief wooncomplex gecombineerd met dijkverbreding.

Werk aan de winkel / Nederland / Competitie / Onderzoek naar winkelstrips in na-oorlogse wijken.

Entree voor werelderfgoed / Kinderdijk / Competitie / Ontwerp voor een ontvangsthuis, brug en het omliggende terrein.