Menu
menu

Laurens Boodt Architect (LBA) is een bureau dat ontwerpen en strategieën maakt voor herontwikkeling, transformaties, nieuwbouw, straten, pleinen en tuinen. Deze ruimtes krijgen een nieuwe betekenis en waarde voor gebruikers en eigenaren, door het (her)aansluiten van functies bij de behoeftes in de maatschappij. De private en openbare, gebouwen en buitenruimtes worden aan elkaar gekoppeld, waardoor ontmoetingen ontstaan voor een levendige gemeenschap.

 

TEAM:
ir. Laurens Boodt
> Architect, stedenbouwkundig ontwerper, oprichter LBA, gastdocent RAvB en Hogeschool Rotterdam, interview Architectuur.nl
ir. Giel Leunissen
> Architect, transformatie expert

 

CONTACT INFORMATIE:
Groothandelsgebouw, CIC (4e etage, Ingang A of C), 

 

SELECTIE VAN PROJECTEN:
BABEL Lloydpier / Rotterdam / Uitwerking plan / Opdrachtgever en ontwikkelaar: AM / Bouwer: BAM / Constructeur: Bartels / Brandveiligheid: Peutz / Architect: Laurens Boodt Architect / Woongebouw met een straat rondom 24 tweelaagse stadsappartementen, geinspireerd op het schilderij de Toren van Babel / 2015-heden.

Ruilverwoning / Weststellingwerf / Ruimtelijke begeleiding / Opdrachtgever: Vereniging Kleine Dorpen, Gemeente Weststellingwerf / Team: Laurens Boodt Architect, Elisabeth Boersma van planB / Onderzoek en begeleiding van een wooncyclus: van statische naar dynamische woonruimten ten behoeve van vitale dorpen en gemeenten / 2015-heden.

Raamweg 14 / Den Haag / Definitief Ontwerp / Opdrachtgever: D.I.V.O. Vastgoed BV / Aannemer: W-Bouw BV / Team: Laurens Boodt Architect / Adviseurs: Constructie Adviesbureau Booms, Peutz / Transformatie van kantoor naar 4 woningen / 2017 – heden.

BOG Transformatie: van der Sluysstraat / Rotterdam / Definitief Ontwerp / Opdrachtgever: Havensteder / Transformatie van 2 kleine bedrijfsruimtes naar 5 woningen in Rotterdam, om de leegstaande ruimtes een (woon) functie te geven, voor een leefbare straat, door o.a. sociale controle / 2017-heden.

BOG Transformatie: Bospolder-Tussendijken (Gerealiseerd) / Rotterdam / Definitief Ontwerp en bouwbegeleiding / Opdrachtgever: Havensteder / Transformatie van kleine bedrijfsruimtes naar woningen, in verschillende woonwijken van Rotterdam / 2016 – 2017.

Pompe van Meerdervoortstraat 2 – 4 (Gerealiseerd) / Voorburg / Definitief ontwerp en bouwbegeleiding / Opdrachtgever: D.I.O.G. BV / Transformatie en herinrichting van twee woningen / 2017.

Andaluce / Rotterdam / Definitief ontwerp / Opdrachtgever: Andaluce / Uitbreiding en herinrichting van een viswinkel in Rotterdam West / 2017.

Inventarisatie winkels naar woningen / Rotterdam / Haalbaarheidsstudie / Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam / Onderzoek naar de mogelijkheden van de transformatie van verschillende bedrijfsruimtes naar woningen verdeeld over verschillende wijken in Rotterdam /2017.

Salima (Gerealiseerd) / Rotterdam / Definitief ontwerp en bouwbegeleiding / Opdrachtgever: Salima / Ontwerp voor de herinrichting en uitbreiding van een slagerij en groentewinkel aan het Mathenesserplein / 2017.

BOG Transformatie: Motorstraat (Gerealiseerd)/ Rotterdam / Definitief Ontwerp / Opdrachtgever: Havensteder / Transformatie van kleine bedrijfsruimtes naar woningen, in verschillende woonwijken van Rotterdam / 2016.

Rotterdamse toren van Babel / Rotterdam / Prijsvraag ontwerp (eerste prijs) / Team: Laurens Boodt Architect, AM (ontwikkelaar), Bartels (constructie) / Uitschrijver competitie: Gemeente Rotterdam, Architectuur Lokaal / Ontwerp van een woongebouw voor gezinswoningen langs een woonstraat / 2016.

Bellevoysstraat Nieuwe Straat Ruimte / Rotterdam / Ontwerpend onderzoek / Opdrachtgever: Woonstad / Kansen voor transformatie van bedrijfs-, opslag- en opbergruimte naar woningen van de begane grond aan de Bellevoysstraat (nr.3-55) in combinatie met de straatruimte en de achterliggende tuinen / 2016.

Beukelsdijk 3 (Gerealiseerd) / Rotterdam / Definitief ontwerp en bouwbegeleiding / Opdrachtgever: D.I.O.G. BV / Transformatie van horeca naar woningen in de plint / 2016.

Atelier Omgevingsvisie Fryslân / Friesland / Ontwerpend onderzoek / Team: Architectuur Lokaal, Laurens Boodt, Abel Coenen, Michiel Van Driessche, Katherine VanHoose, Emma van Helden, Geerte Baars, Imke van Leuken, Sandor Walinga, Eric Frijters (FABRIC.), Sandra van Assen (Sandra van Assen Stedenbouw) / Opdrachtgever: Provincie Friesland, Architectuur Lokaal / Verbeelding van een mogelijke toekomst voor Friesland n.a.v. de Omgevingsvisie van de provincie Friesland / Link resultaat /2016.

Zwerm’on / Nederland / Competitie / Team: Laurens Boodt Architect, Elisabeth Boersma van planB  / Uitschrijver competitie: A Home away from Home, Atelier Rijksbouwmeester, COA / Onderzoek naar het aanhaken van zwermen om bestaande sociale, ruimtelijke en economische netwerken te versterken / 2016.

Crooswijksebocht / Rotterdam / Schetsontwerp / Opdrachtgever-initiatief: Stichting Plezierrivier De Rotte, Gemeente Rotterdam, Woonstad / Verbeelding van de mogelijke ontwikkelingen langs de Crooswijksebocht / 2016.

Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf / Weststellingwerf / Ontwerpend onderzoek / Opdrachtgever: Gemeente Weststellingwerf, Architectuur Lokaal / Ontwikkeling van een regionale toekomstvisie voor een agrarische gemeente / 2015.

Nieuwe Straat Ruimte / Rotterdam / Ontwerpend onderzoek / Eigen Initiatief / Studie naar hoe kleine opslag-, winkel- en kantoorruimtes de straat levendiger kunnen maken door een ander gebruik / 2015.

De Woonterp / Streefkerk / Competitie / Ontwerp van collectief wooncomplex gecombineerd met dijkverbreding / 2015.